Prosjekter vi jobber med: 

klikk på bildene å bla igjennom

Solvask - Gråterudveien 16 - Bygg B
1200 m2 Nybygg vaskeri med administrasjon
ferdigstilles sommeren 2023

NTI - Kjellstadveien 5, Lier
800 m2 tilbygg lager med kontorer
Oppstart 2. januar 2023

Temte Gård og bygdesamling
Brann oppgradering av låven og Lillebråten

Mesa Libre - Tårnkvartalet - Bragernes Torg

Ombygging for ny restaurant
Ferdigstilt oktober 2022

Gråterudveien 16 - Bygg C
Nybygg lager med kontorer i 3.etg
ferdigstilles våren 2023

Fylkeshuset Viken - Haugesgate 89, Drammen
Utbedring og skifting av tak, utvidelse av talerstol

Øvre Storgate 5, Drammen
Origo Leilighetshotell, 24 leiligheter

ferdigstilt sensommeren 2022

Fellesarealer - Kjellstadveien 5, Lier

Takrehabilitering og utskifting av korridor vegger og himling.
inkl oppgradering av felles toaletter 2. og 1.etg


Andre ferdigstilte:

- Dickens Pub, utbedring etter vannlekkasje 2023
- Dormakaba, tilbygg og ombygging i eksisterende 2022
- Mesa Libre, Tårnkvartalet, ombygging av lokaler til restaurant 2022
- Tårnkvartalet, mur og pussarbeider inkl maling av fasaden 2022
- Vinjesgate, oppussing av leilighetshotell 29 leiligheter 2021-2022
- Øvre Storgate 5, ombygging fra kontorer til leilighetshotell med fasaderehabilitering 2022
- Anchersens vei, Drammen - Tilbygg ombygging 3-mannsbolig 2022
- Murercompaniet, totalrenovering av kontorlokalene inkl vinduer 2022
Øvre Storgate 3, renovering av bygg fra 1860, nytt tak, oppussing av fasade 2021-2022
- Albjerk Bil Lier, bygningsmessige arbeider 2022
- Holmsbu - 2 x sommerstuer 2022
- Lysaker Torg 25 - Ombygging av kontorer 2022
- Mills - Branntetting og ventilering av kjeller + kjøresterke plater over kulvert 2022
- Mills - Ombygging av lab, levering og montering av kjøkkeninnredning i rustfritt 2022

- Moveien, Solbergelva - Sommer-vinterhage, ferdigstilt 07.12.21
- Bryggeveien, Slemmestad - Totalrenovering av bad, ferdigstilt 18.11.21
- Myrveien 6, Solbergelva - Tilbygg tomannsbolig 2 etasjer, ferdigstilt 13.11.21

Under prosjektering eller byggesaksbehandling:

- Klommesteinveien, Krokstadelva - Ny boenhet, tilbygg enebolig
- Cellulosen 9, ombygging utvidelse av kontorlokaler for ADO Eiendom
- Bruløkka, Drammen - Ombygging av enebolig