Siste nytt

Bilder fra pågående prosjekter

22.11.20 Prosjekter vi jobber med:
- Høydebasseng, Krokstadelva - Takomlegging

- Erik Børresens Alle, Drammen - Rehabilitering næring
- Bjerkliveien, Krokstadelva - Tilbygg og rehabilitering

- Danvik, Drammen - SPA-anlegg tilbygg enebolig
- Ulverud gård, Solbergelva - Tak omlegging
- Jutulveien, Drammen - Rehabilitering av leilighet
- Øvre Storgate, Drammen - Rehabilitering leilighet
- Romika Næringspark Lier - Tak rehabilitering/glasstak
- Smiebakken, Solbergelva - Rehab våtrom (tilbygg ferdigstilt)
- Kjellstadhagan, Lier - Innvendig dører og listverk enebolig

Under prosjektering eller byggesaksbehandling
- Halsetsvea, FBS Nor - Lagerhall
- Moveien, Solbergelva - Vinterhage 2021

- Lindeveien, Krokstadelva - Tilbygg enebolig

- Gamle Riksvei, Solbergelva - Forlengelse låve

- Klommesteinveien, Krokstadelva - Ny boenhet

- Vearlia, Vear - P-plass i fjell, sprengning/pigging

- Peder Østbyes gt, Drammen - Rive og ny garasje

- Myrveien, Solbergelva - Ny boenhet, tilbygg enebolig


Nylig ferdigstilte prosjekter

18.11.2020
18.11.2020
28.10.2020
28.10.2020
28.08.2020
28.08.2020
24.08.2020
24.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
21.07.2020
21.07.2020
09.07.2020
09.07.2020
08.07.2020
08.07.2020