Prosjekter vi jobber med

Husejordet 62-72, 25 og 63, Asker
For stiftelsen Emma Hjort etterisolerer vi og kler om
husene 62-72. Vi pusser også opp innvendig i nr 25 og 63.
Ferdigstilles høsten 2024

Storenga 1 - Krokstadelva
Utskifting av komplett bjelkelag, gulv 1.etg
Forsterkning av 2.etg med hele 9 nye stålbjelker
Ombygging av fasade for nye åpninger, dør og vinduer på vei
Ferdigstilles høsten 2024

Takomlegging i Thornegata, Drammen

Solvask - Gråterudveien 18B, Drammen
1200 m2 Nybygg vaskeri med administrasjon
ferdigstilt sommeren 2023

Mesa Libre - Tårnkvartalet - Bragernes Torg

Ombygging for ny restaurant
Ferdigstilt oktober 2022 - Nå har de bestilt vinhyller av oss

Gråterudveien 16A, Drammen
Nybygg lager med kontorer i 3.etg
Første leietaker flyttet inn våren 2023,
siste halvdel kontorer ferdigstilles 31.5 2024

Fylkeshuset Viken - Haugesgate 89, Drammen
Stillas over tak etter lekkasje, utbedring av betong, skifting av 4 tak, utvidelse av talerstol, rampe med rekkverk og parkett podiet

NTI - Kjellstadveien 5, Lier
800 m2 tilbygg lager med kontorer
Ferdigstilt august 2023

Øvre Storgate 5, Drammen
Origo Leilighetshotell, 24 nye leiligheter

ferdigstilt sensommeren 2022
Kontorbygg vi rensket og bygget
opp igjen inkl fasadefelter


Se også vår Facebook side