Siste nytt

Bilder fra pågående prosjekter

07.01.21 Prosjekter vi jobber med: 

- Erik Børresens Alle, Drammen - Bygn.messige arbeider
- Bjerkliveien, Krokstadelva - Tilbygg og rehabilitering

- Danvik, Drammen - SPA-anlegg tilbygg enebolig
- Jutulveien, Drammen - Rehabilitering av leilighet
- Øvre Storgate, Drammen - Rehabilitering leiligheter
- Øvre Storgate, Drammen - Nytt inngangsparti
- Romika Næringspark Lier - Tak rehabilitering/glasstak
- Torgeir Vraas Plass 4 - Tak rehabilitering

Under prosjektering eller byggesaksbehandling:
- Halsetsvea, FBS Nor - Lagerhall
- Moveien, Solbergelva - Sommer-vinterhage

- Gamle Riksvei, Solbergelva - Forlengelse av låve
- Lindeveien, Krokstadelva - Tilbygg tomannsbolig

- Klommesteinveien, Krokstadelva - Ny boenhet, tilbygg enebolig

- Vearlia, Vear - P-plass/garasje i fjell, sprengning/pigging

- Myrveien, Solbergelva - Ny boenhet, tilbygg enebolig
- Peder Østbyes gt, Drammen - Rive og ny garasje
- Myrveien, Solbergelva - Tilbygg tomannsbolig

Siste ferdigstilte prosjekter

Desember 2020
- Stenseths øvre og nedre høydebasseng for Drammen kommune
- Rosenkrantzgata - Utbedring av støyskjerm fra Cirkle K mot Hans Hansens vei
- Smiebakken 18, Solbergelva - Rehab vaskerom

November 2020
- Ulverud Gård, Solbergelva - Takomlegging
- Kjellstadhagan, Lier - Innvendig dører og listverk enebolig
- Smiebakken 18, Solbergelva - Tilbygg og nytt bad
- Gravningen 5 - Tilbygg og vindu utskifting hytte

Oktober 2020
- Gulskogen Senter - Kontor utvidelse Eplehuset 
- Gravningen 10 - Omkledning og vindu gavl hytte