Prosjekter vi jobber med

Solvask - Gråterudveien 16 - Bygg B
1200 m2 Nybygg vaskeri med administrasjon
ferdigstilles sommeren 2023

NTI - Kjellstadveien 5, Lier
800 m2 tilbygg lager med kontorer
Ferdigstilt august 2023

Mesa Libre - Tårnkvartalet - Bragernes Torg

Ombygging for ny restaurant
Ferdigstilt oktober 2022 - Nå har de bestilt vinhyller av oss

Gråterudveien 16 - Bygg C
Nybygg lager med kontorer i 3.etg
ferdigstilles våren 2023

Fylkeshuset Viken - Haugesgate 89, Drammen
Stillas over tak etter lekkasje, utbedring av betong, skifting av 4 tak, utvidelse av talerstol, rampe med rekkverk og parkett podiet

Øvre Storgate 5, Drammen
Origo Leilighetshotell, 24 leiligheter

ferdigstilt sensommeren 2022


Se også vår Facebook side